Toplu SMS Ret Hakkı

Yeni Yönetmelik Uyumlu Ret Etme Hakkı Kısa Numara Servisi

Kanun gereği Ticari SMS gönderen kişilerin bilgilendirilerek yasal çerçevede sunmak zorunda oldukları Ret Etme Hakkı için Kısa Servis numarası kullanmaları zorunludur. Mevcut kanun ve yönetmeliğe göre ticari SMS iletisi gönderildiğinde müşterileriniz mesaj metni içinde yer alan kısa servis numarasına İptal SMS’i atarak ret hakkını kullanabilmelidir.
Ayrıca mevcut kanun ve yönetmeliğe göre müşterileriniz ret haklarını kolay ve ücretsiz kullanabilmelidir.
RET Hakkı Bildirim Servisi ile : İster bizim seçtiğimiz anahtar kelime ile ücretsiz ister Toplu SMS başlığınıza özel oluşturulacak ücretli anahtar kelime ile her mesajın sonuna Ret Hakkı Kısa Servis Numarası eklenir ve müşterileriniz 4609’a mesaj atarak listenizden çıkarılır. Bu müşteriler, daha sonra size raporlanarak, yaptığınız gönderimlerden çıkarılır ve Kara Liste‘de saklanır.

Elektronik Haberleşme Kanunu ve Yönetmelik Ne Diyor?

Kanun;
Alıcının ticari elektronik iletiyi reddetme hakkı MADDE 8
(1) Alıcılar diledikleri zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin ticari elektronik iletileri almayı reddedebilir.
(2) Hizmet sağlayıcı ret bildiriminin, elektronik iletişim araçlarıyla kolay ve ücretsiz olarak iletilmesini sağlamakla ve gönderdiği iletide buna ilişkin gerekli bilgileri sunmakla yükümlüdür.
(3) Talebin ulaşmasını müteakip hizmet sağlayıcı üç iş günü içinde alıcıya elektronik ileti göndermeyi durdurur. Kanunun tamamı için tıklayınız. www.mevzuat.gov.tr
Cezai Yükümlülükler MADDE 12
Bu Kanunun;
c) 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendindeki, 8 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarındaki yükümlülüklere aykırı hareket eden hizmet sağlayıcılara ve aracı hizmet sağlayıcılara iki bin Türk lirasından on beş bin Türk lirasına kadar,
ç) 11 inci maddesinin ikinci fıkrasına aykırı hareket edenlere iki bin Türk lirasından beş bin Türk lirasına kadar idari para cezası verilir.
Yönetmelik Reddetme hakkı ve bildirim yöntemi MADDE 9
(1) Alıcı istediğinde hiçbir gerekçe göstermeksizin ticari elektronik ileti almayı reddedebilir. Alıcının ret bildiriminde bulunması, bildirimin yapıldığı iletişim kanalına ilişkin onayı geçersiz kılar.
(2) 7 nci maddenin altıncı fıkrası kapsamında verilen onay için taraflardan birine yapılacak ret bildirimi tarafların tümüne yapılmış sayılır. Ret bildirimini alan taraf, bu hususu diğer tarafa bildirmekle yükümlüdür.
(3) Hizmet sağlayıcının, alıcının ret bildirimi için ticari elektronik iletide, müşteri hizmetleri numarası, kısa mesaj numarası veya yalnızca ret bildirimine özgülenmiş bir URL adresi gibi erişilebilir iletişim adresini ve mersis numarasını vermesi gerekir. Ticari elektronik ileti hangi iletişim kanalıyla gönderildiyse ret bildirimi de kolay ve ücretsiz bir şekilde olmak üzere aynı iletişim kanalıyla sağlanır.
(4) Ret bildirimi imkânı, gönderilen her ticari elektronik iletide yer alır.
(5) Alıcı tarafından reddetme hakkının kullanılmış olması, hizmet sağlayıcının tabi olduğu ilgili mevzuat hükümlerine göre alıcıya gönderilmesi zorunlu olan bildirimlerin yapılmasına engel teşkil etmez.
Ret bildiriminin uygulanması MADDE 10
(1) Hizmet sağlayıcı, alıcının ticari elektronik iletiyi almayı reddettiğine ilişkin talebinin kendisine ulaşmasını müteakip üç iş günü içinde alıcıya ticari elektronik ileti göndermeyi durdurur. Yönetmeliğin tamamı için tıklayın. www.resmigazete.gov.tr

Bizimle İletişime Geçin

İstediğiniz zaman bizi arayabilir ya da not bırakabilirsiniz. Tüm sorulara en kısa süre içinde cevap vermeye çalışıyoruz.

İhtiyaca en uygun Toplu SMS çözümleriniz için bizimle konuşmadan karar vermeyin.

Talebiniz Nedir?

  • Toplu SMS servislerinden mi yararlanmak istiyorsunuz?
  • Ret hakkı kısa numara servisinden mi yararlanmak istiyorsunuz?
  • Uygulamalarınız için API SMS entegrasyon servisinden mi yararlanmak istiyorsunuz?

Fikirlerinizi Bizimle Paylaşabilirsiniz!